Pages

2006-07-25

Амжилтын түүх [Сая долларын сайт]

Alex гэх энэ залуу энгийн боловч гайхалтай санааг сэдсэнийхээ шанд Сая долларын эзэн болжээ. 1 pixel = 1$ үнэтэй баннер бүхий сая долларын HomePage хийх санааг тэр олсон байна. Энгийн нэг санхүүгийн хүндрэлээс болж сэдсэн энэ санаа үнэхээр гялалзсан амжилт олжээ. Залуус минь шинийг сэд сэтгэ. Үүнд хил хязгаар ч гэж байхгүй. Харин эхлэхээсээ өмнө Gobi-ийн бичсэн "Санаа * Арга = Үнэц" бичлэгийг уншаад үзэхэд гэмгүй.
Post a Comment