Pages

2009-09-05

Цаг хугацаа алтнаас үнэтэй

Самуэл Смайлсийн Өөртөө туслах ухаан
номыг уншаад төрсөн эргэцүүлэл, тэмдэглэл

Version №1
Зарим хүн мөнгийг байгаагийнх нь хирээр үрсэндээ араас нь харамсаж харагддагын учир бол мөнгө нь дууссаных юм...
Зарим хүн цагийг хайр гамгүй үрсэндээ харамсаж харагддаггүйн учир бол цаг нь дуусахад үхчихсэн байдгых юм...

Version №2
Мөнгийг байгаа хирээр нь үрээд дуусгасандаа харамсаж суугаа хүн цөөнгүй, Гэтэл цагийг хайр гамгүй үрсэндээ харамсаж байгаа хүн цөөн. Учир нь мөнгө дуусахад хүн нь үлддэг тул харамсаж буй. Харин цаг нь дуусахад хүн нь ч дууссан байдаг тул харамсаж суугаа хүн байдаггүй бололтой.

Цаг бол алт гэж зарим хүн ярьдаг, гэтэл цаг хугацаа алт мөнгөөс хавьгүй үнэтэй гэдгийг нотлох гэж оролдсон маань энээ.