Pages

2008-04-07

Хүлээгч

Ойрд зав зай гайгүй ч бичлэг оруулах хүсэл зориг төрөхгүй гүйсээр... Гугагийн Үл бичигдмэлүүд номонд өгүүлдэг Амьдралаас ирэх аз жаргалыг нэг насаараа хүлээгчийн тухай санааг энэ зургаар илэрхийлье.

Post a Comment