Pages

2009-01-17

Алхимич

Залууг Сантяго гэдэг. Хоньчин бас мөрөөдлөө биелүүлэгч. Зохиолчийг нь Пауло Коэльо гэдэг. Тэр хоньчин биш зохиолч бас их ухаантай. Намайг харин Ганбаатар гэдэг, би ч бас хоньчин биш. Харин мөрөөдлөө заавал биелүүлэх урам зориг орсон. Зүрхээ сонсож сурна гэдэгт итгэсэн. Магтуб.
Post a Comment